10. Březen 2015 v 22.59

U Sudoměře vzplane bitva. Jako v roce 1420

Bojovníci musejí být autentičtí. Foto: Archiv SHŠ Kalich.

Od vítězné bitvy husitů vedených Janem Žižkou z Trocnova s panským vojskem a strakonickými johanity letos uplyne 595 let. Její historická rekonstrukce se odehraje u pomníku Jana Žižky. V sobotu 28. března v 16 hodin.

SUDOMĚŘ - Historická podívaná je dvoudenní - 28. a 29. března. Pořadatelé nabízejí dvě bitvy, rytířské turnaje, zábavu pro děti, dobovou hudbu, tanečnice a další atrakce. Bližší informace na stránkách www.bitvausudomere.cz.

Co se 25. března 1420 mezi rybníky Markovec a Škaredý událo? O průběhu událostí před 595 lety existují čtyři více či méně podrobné písemné prameny různé výpovědní hodnoty. Nejvýznamnější z nich je svědectví Husitské kroniky Vavřince z Březové. Husité vyrazili z Plzně 23.března, jejich výprava čítala 400 pěších, včetně žen a dětí, 12 vozů a 9 jezdců. Měli namířeno k Táboru přes Týn nad Vltavou. V místech poblíž Sudoměře se ale husité dozvěděli o hrozícím nebezpečí. K obraně se jim nabízelo místo na hrázi mezi rybníky Markovec a Škredý. Ten byl v té době zrovna vypuštěný.

Staré letopisy české pak uvádějí: Bratr Žižka prošel Sudoměří a táhl k rybníku, který se jmenuje Škaredý; dál už nemohl, a tak se tu sešikoval a vozy seřadil k hrázi. Tady se statečně bránil veliké přesile, protože je nepřátelé obklíčili kolem dokola, neboť rybník byl v té době bez vody. A šel mezi nimi jeden hlas, ať s nimi nebojují, ať jen jedou proti nim na koních, že je koně kopyty rozdupou. Ale Pán Bůh byl při Žižkovi, neboť Žižka byl jeho věrný sluha, tak se stal nevídaný zázrak: ačkoli bylo teprve navečer, okolo hodiny nešporní,  slunce náhle zapadlo za horu, jako by je tam někdo stáhl, a nastala taková tma, že neviděli, kdo koho bije.

Podle dalších pramenů byl vrchním velitelem husitů Břeněk Švihovský. Žižka jako jemu rovný druhý velitel řídil takticko–operační záležitosti spjaté s bitvou, pochodem kolony, výběrem terénu, postavením vozové hradby. Proti husitům stálo panské vojsko a strakoničtí johnité. Po marném boji se ale dali početně silnější ozbrojenci na ústup.

Bitva vstoupila do historie a učebnic dějepisu. Žižkovým vítězstvím a následným příchodem na Tábor byla dokonána první etapa sjednocení husitských sil z jižních a západních Čech.