13. Březen 2015 v 1.47

Strakonická radnice už na koaliční smlouvu nehraje

Starosta Břetislav Hrdlička. Foto: archiv hnutí Strakonická veřejnost

Politické hnutí Strakonická Veřejnost, Hnutí Ano a Volba pro město se rozhodly vypovědět koaliční smlouvu a ukončit koaliční spolupráci s politickou stranou ODS. 10. března. Proč, říká starosta.

Strakonická Veřejnost, Hnutí ANO a Volba pro město mají jiný pohled na další fungování města a odmítají se nechat zatáhnout do politikaření, protlačování podnikatelských a osobních zájmů některých členů ODS a jejich spřízněných osob, ke kterému bohužel dosud docházelo. Tolik společné prohlášení stran k událostem posledních dní. „Koaliční smlouvu je roztrhali,“ říká starosta Břetislav Hrdlička.

Neobáváte se, že teď budete mít v zastupitelstvu menšinu, když nepůjde o vazbu na písemný příslib spolupráce?

My už nechceme koaliční smlouvou podchycovat nikoho. Buď ti lidé s námi půjdou a budou podporovat naše dobré názory, a nebo nás na své názory navedou a budeme je podporovat my. Ale doufáme, že většina zastupitelstva je rozumná a bude na rozvoj města, který máme v úmyslu, reagovat kladně.

Takže budete spoléhat, že všem půjde o dobrou věc?

Nemá cenu zůstávat vázáni nějakým papírem, který nás jen brzdí a svazuje a jehož tvůrce si na nás klade větší a větší nároky.

Nároky jako dodatky koaliční smlouvy nebo požadavky?

Přiblížím vám konkrétně, proč jsme všechny tři strany z koalice odešli. Pan Radek Chvosta (ODS) nám jako strana, která je součástí koalice, poslal dopis s názvem Základní parametry do dodatku koaliční smlouvy.

A co obsahuje? Doplňuje vaše vzájemné vztahy?

Požadavků je několik, tak jen pro příklad uvedu některé. Když třeba bude chtít tajemník odvolat nebo přijmout nějakého klíčového pracovníka, přitom pojem „klíčový“ není nijak definovaný, bude se muset nejprve ptát pana Chvosty, jestli s tím souhlasí. Pokud on podá námitku, nesmí takový krok tajemník udělat. Přitom ale městský úřad není vázaný koaliční smlouvou. Dalším požadavkem bylo to, že jakékoliv mediální výstupy rady města, městského úřadu a organizací zřizovaným městem nebo je město jejich vlastníkem, budou minimálně 24 hodin předem oznámeny koaličním partnerům. A opět, v případě námitek, odmítnu třeba odpovědět novinářům nebo televizním reportérům. Takhle by to vypadalo, že se má vedení města politicky zodpovídat nebo tiskové zprávy cenzurovat přes ODS. Což je úplný nesmysl a požadavky Radka Chvosty jsou přehnané.

Lze to chápat jako takový malý diktát?

Jak byste pojmenovali požadavek na řízení veškerých městských zařízení prostřednictvím radou schválené vize, strategie na 5 let, strategie na rok, kvartálních úkolů nebo požadavku čtvrtletních reportů jejich ředitelů. Pak ale může dojít k úniku citlivých informací. Pochybuji například, že by zůstal utajený plán rozvoje pivovaru. Přece nemůžeme dopustit prozrazení obchodní taktiky. Pak by ho také mohla konkurence převálcovat.

Zůstal Radek Chvosta radním, když v koalici došlo k takovým názorovým střetům?

Zůstal a záleží na něm, jak se on i ODS zachovají. My jsme ale koaliční smlouvu jako dokument roztrhali. A nesouhlasíme, abychom byli víc a víc omezováni.

Bylo povinností všech stran za všech okolností souhlasit jako jeden muž?

To byl také jeden z požadavků ODS. Buď budou v určité věci všechny čtyři strany souhlasit nebo nikdo.  Doteď jsme ale měli ujednáno, že půjde o rozhodování většinové. Pokud věc prohlasují tři strany společně, čtvrtá, která bude proti, jejich rozhodnutí strpí.

Nemyslíte, že se časem třeba názorově neshodnete s další původní „spojeneckou“ stranou? Přece jen co je psáno, to je dáno a písemná koaliční smlouva je taková politická danost nebo norma?

Může se stát cokoliv. A jak už jsem řekl, koaliční smlouva je papír, který nás brzdí. Pan Vondrys fungoval kolik let bez smlouvy a fungovalo to dobře. Ale za podmínek, které si ODS klade, není možné město řídit. Všechno je o lidech. Jestli si věříte, jestli máte společný cíl a podobně. A věřím, že ten mají i další zastupitelé mimo naše strany. Jestli chceme zvýšit zaměstnanost a přivést do města další zaměstnavatele? Kdo by byl proti? Jestli chce někdo stavět benzinovou pumpu a zastupitelstvo bude proti, tak bude proti.

 

Obec: